Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
   ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (50.3 KB) ]

ด้วยตำรวจภูธรภาค 3 แจ้งว่า ได้พัฒนาระบบรับแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปแจ้งความเอกสารหายที่สถานีตำรวจโดยตรง อันเป็นการลดระยะเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน รวมไปถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ในการพัฒนาระบบดังกล่าวได้คำนึงถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งได้รับอนุญาตการเชื่อมต่อจากกรมปกครองให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันบุคคลในการใช้บริการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

เอกสารที่แนบมาด้วย
7536_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg (50.31 KB)บันทึกโดย : สำนักปลัด
วันที่ : 30 สิงหาคม 2564
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
[ data_4764_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด
รายงานการใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา
[ data_6693_แบบสรุปลานกีฬา.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563
โครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านชบ เมื่อ 15 กันยายน 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายปราสาท ยายเหงา -ทางหลวง 24 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
[ data_8324_ถนน.jpg ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสมิง หมู่ที่ 4 ? บ้านชำสมิง
[ data_6318_อาคาร1.jpg ]
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
[ data_3730_240505511_3196667193899470_8928635671669972237_n.jpg ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com