[ 15 ธันวาคม 2562 ]: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 
 

 

คำร้องขออนุญาติทำการค้าซึ่งเป็นที (359.8 KB)
แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอชำระค่า (349.3 KB)
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการร้านค้า (401.1 KB)
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราช (373.4 KB)
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการกิจการร (374.3 KB)
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (104.3 KB)
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาค (136.0 KB)
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (182.4 KB)
แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำ (40.0 KB)
แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (87.0 KB)
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)
ดูทั้งหมด...


  รายละเอียดข้อมูล
 

ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 2894 ] ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA   [ 11 ] Admin 27 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2893 ] ประเมิน ITA EIT 2566  [ 3 ] Admin 26 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2887 ] การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  [ 5 ] สำนักปลัด 24 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2886 ] ข้อมูลผู้บริหาร  [ 9 ] Admin 25 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2883 ] การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  [ 4 ] Admin 25 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2856 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่ช่างวงค์ หมู่ที่ 2   [ 4 ] กองคลัง 17 มกราคม 2566
[ 2855 ] ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่ช่างวงค์ หมู่ที่ 2   [ 2 ] กองคลัง 10 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2845 ] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 -2570  [ 3 ] สำนักปลัด 25 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2787 ] O1 โครงสร้าง  [ 3 ] Admin 22 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2784 ] คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์ฯ  [ 2 ] สำนักปลัด 22 กุมภาพันธ์ 2566
[ 2738 ] โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร จากผลผลิตทางการเกษตร  [ 38 ] สำนักปลัด 25 สิงหาคม 2565
[ 2724 ] วันที่ 11 ก.ค. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต.และพนักงานส่วนตำบลบ้านชบ ได้เข้าวัดทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านศาลาสามัคคี   [ 40 ] สำนักปลัด 11 กรกฏาคม 2565
[ 2714 ] ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 59 ] สำนักปลัด 08 ตุลาคม 2565
[ 2712 ] ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 50 ] สำนักปลัด 08 ตุลาคม 2565
[ 2706 ] คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 49 ] สำนักปลัด 10 พฤษภาคม 2565
[ 2704 ] คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 51 ] สำนักปลัด 06 พฤษภาคม 2564
[ 2701 ] คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  [ 55 ] สำนักปลัด 23 พฤษภาคม 2565
[ 2688 ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  [ 44 ] สำนักปลัด 27 พฤศจิกายน 2564
[ 2687 ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  [ 46 ] สำนักปลัด 27 พฤศจิกายน 2564
[ 2685 ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  [ 45 ] สำนักปลัด 27 พฤศจิกายน 2564
หน้าที่ 1 2 3 4