Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหน้าปราสาทยายเหงา หมู่ 9  [ 896 ] กองคลัง
17 เมษายน 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองกันจารย์ หมู่ 9  [ 936 ] กองคลัง
17 เมษายน 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองดาน หมู่ 9  [ 828 ] กองคลัง
17 เมษายน 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างยกเลิก ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพีรยากร - นานายเหลือง หมู่ 4  [ 851 ] กองคลัง
09 เมษายน 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ม.1  [ 610 ] กองคลัง
03 เมษายน 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดิน ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคุ้มระไซร์-เชื่อมคุ้มทุ่งม  [ 350 ] กองคลัง
24 มีนาคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ บ้านหนองโพน หมู่ ๑๑  [ 368 ] กองคลัง
27 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๖  [ 324 ] กองคลัง
27 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านางคิน วงธานี หมู่ ๙  [ 323 ] กองคลัง
20 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสังวร แรงทอง-บ้านนางศิริวรรณ หมู่ ๙  [ 322 ] กองคลัง
17 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองตะพังเทา หมู่ ๙  [ 349 ] กองคลัง
14 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ รายการ  [ 312 ] กองคลัง
09 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไฟฟ้า  [ 314 ] กองคลัง
10 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ บ้านศาลาสามัคคี หมู่ ๘  [ 309 ] กองคลัง
09 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ 2  [ 309 ] กองคลัง
08 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีพื้นบ้านและมหรสพ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 300 ] กองคลัง
07 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 282 ] กองคลัง
07 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงพร้อมเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 282 ] กองคลัง
07 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  [ 281 ] กองคลัง
06 มกราคม 2563
ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพน-บ้านสันติสุข ต.พระแก้ว หมู่ ๑๑  [ 397 ] กองคลัง
27 ธันวาคม 2562
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256
[ data_4845_ม.ค.66.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
[ data_487_ธ.ค.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
[ data_6234_พ.ย.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
[ data_5248_ต.ค.65.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ data_6952_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com