Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
���������������������������.���������������������

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองการศึกษารับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565  [ 307 ] กองการศึกษาฯ
25 กุมภาพันธ์ 2565
กองคลังราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)  [ 110 ] กองคลัง
24 กุมภาพันธ์ 2565
กองคลังรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564  [ 91 ] กองคลัง
10 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3   [ 356 ] สำนักปลัด
30 สิงหาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด   [ 242 ] สำนักปลัด
17 สิงหาคม 2564
กองการศึกษารายงานการใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 130 ] กองการศึกษาฯ
04 ตุลาคม 2562
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563   [ 129 ] สำนักปลัด
13 สิงหาคม 2563
กองการศึกษาโครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านชบ เมื่อ 15 กันยายน 2563  [ 122 ] สำนักปลัด
16 กันยายน 2563
กองคลังภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564  [ 207 ] กองคลัง
20 กรกฏาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564  [ 221 ] กองคลัง
13 กรกฏาคม 2564
กองคลังจดหมายข่าว  [ 152 ] กองคลัง
09 กรกฏาคม 2564
กองคลังข่าวประชาสัมพันธ์  [ 159 ] กองคลัง
09 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564  [ 117 ] สำนักปลัด
28 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร  [ 123 ] สำนักปลัด
30 มิถุนายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 123 ] สำนักปลัด
15 มิถุนายน 2564
กองคลังรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ประจำปี2564  [ 217 ] กองคลัง
12 มีนาคม 2564
กองคลังรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563  [ 209 ] กองคลัง
12 มีนาคม 2564
กองคลังความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามแผน  [ 190 ] กองคลัง
12 มีนาคม 2564
กองคลังงบแสดงฐานะการเงิน  [ 523 ] กองคลัง
30 กันยายน 2562
กองคลังประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีประจำปี  [ 342 ] กองคลัง
08 มกราคม 2562
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
[ data_4764_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านศาลา หมู่ที่ 3
[ data_4860_ประกาศ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 2
[ data_5529_ประกาศ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(อาคารสำนักงาน 2 ชั้น) ระยะที่ 2
[ data_1341_ประกาศ..pdf ]
ราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 2
[ data_5772_แบบ บก.01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(อาคารสำนักงาน 2 ชั้น) ระยะที่ 2
[ data_3069_แบบ บก.01.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com