Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
โครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษา ฯ อบต.บ้านชบ เมื่อ 15 กันยายน 2563   [ 242 ] สำนักปลัด
27 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ   [ 182 ] สำนักปลัด
20 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปี 2563  [ 185 ] สำนักปลัด
23 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  [ 181 ] สำนักปลัด
02 มกราคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563  [ 191 ] สำนักปลัด
16 กันยายน 2563
ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคลัมปีสกิน ไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน  [ 262 ] สำนักปลัด
21 มิถุนายน 2564
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563  [ 483 ] กองการศึกษาฯ
15 มกราคม 2563
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี2563  [ 672 ] สำนักปลัด
31 กรกฏาคม 2563
ทำบุญปีใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ   [ 424 ] สำนักปลัด
18 ธันวาคม 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  [ 401 ] กองการศึกษาฯ
15 ธันวาคม 2562
รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  [ 435 ] สำนักปลัด
24 ธันวาคม 2562
นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ  [ 500 ] สำนักปลัด
19 ธันวาคม 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  [ 378 ] สำนักปลัด
14 ธันวาคม 2562
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว  [ 381 ] สำนักปลัด
14 ธันวาคม 2562
กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบต้านยาเสพติดประจำปี2563  [ 395 ] กองการศึกษาฯ
24 ตุลาคม 2562
นายก อบต.บ้านชบร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  [ 1042 ] Administrator
26 ธันวาคม 2562
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ  [ 602 ] Administrator
14 ธันวาคม 2562
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256
[ data_4845_ม.ค.66.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
[ data_487_ธ.ค.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
[ data_6234_พ.ย.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
[ data_5248_ต.ค.65.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ data_6952_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com