Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ (อาหารTMR)  [ 477 ] สำนักปลัด
11 กุมภาพันธ์ 2565
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจเยี่ยมโครงการ  [ 287 ] สำนักปลัด
20 ธันวาคม 2564
กิจกรรม พ่นยาฆ่าเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้กับผู้กักตัวในตำบลบ้านชบ  [ 1571 ] สำนักปลัด
17 สิงหาคม 2564
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  [ 341 ] สำนักปลัด
17 สิงหาคม 2564
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ  [ 351 ] สำนักปลัด
17 สิงหาคม 2564
รับมอบโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำเพื่อประชาชน  [ 333 ] สำนักปลัด
13 สิงหาคม 2564
มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลบ้านชบ  [ 446 ] สำนักปลัด
06 สิงหาคม 2564
โครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษา ฯ อบต.บ้านชบ เมื่อ 15 กันยายน 2563   [ 321 ] สำนักปลัด
27 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ   [ 272 ] สำนักปลัด
20 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปี 2563  [ 313 ] สำนักปลัด
23 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  [ 254 ] สำนักปลัด
02 มกราคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563  [ 267 ] สำนักปลัด
16 กันยายน 2563
ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคลัมปีสกิน ไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน  [ 341 ] สำนักปลัด
21 มิถุนายน 2564
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563  [ 556 ] กองการศึกษาฯ
15 มกราคม 2563
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี2563  [ 757 ] สำนักปลัด
31 กรกฏาคม 2563
ทำบุญปีใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ   [ 511 ] สำนักปลัด
18 ธันวาคม 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  [ 555 ] กองการศึกษาฯ
15 ธันวาคม 2562
รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  [ 565 ] สำนักปลัด
24 ธันวาคม 2562
นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ  [ 596 ] สำนักปลัด
19 ธันวาคม 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  [ 457 ] สำนักปลัด
14 ธันวาคม 2562
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_1276_S__274833429.jpg ]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ data_1704_70(2).pdf ]
ข้อมูลลานกีฬาในเขตตำบลบ้านชบ
[ data_5781_ภาพลานกีฬา.pdf ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_6798_ตรวจสอบรายงานการเงิน.pdf ]
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสาวนิ่มนวล นันทา -นานางสมัญ ลบศรี หมู่ 6
[ data_6200_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเนียม-วัด หมู่ 5
[ data_1582_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านไทยสมบูรณ์-บ้านเสรียง หมู่ 2
[ data_1365_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายสวนยางนายทวี ใหหลำ-บ้านโพนชาย หมู่ 4
[ data_8445_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านศาลา-บ้านภูมิขนุน หมู่ที 3
[ data_6639_รายละเอียด.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com