[15 ธันวาคม 2562]: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ<-->
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่
 

 

คำร้องขออนุญาติทำการค้าซึ่งเป็นที (359.8 KB)
แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอชำระค่า (349.3 KB)
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการร้านค้า (401.1 KB)
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราช (373.4 KB)
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการกิจการร (374.3 KB)
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (104.3 KB)
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาค (136.0 KB)
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (182.4 KB)
แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำ (40.0 KB)
แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (87.0 KB)
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)
ดูทั้งหมด...


 

สพป.สร.3 ข้อมูลผู้บริหาร [0]ภาพ
สพป.สร.3 O1 โครงสร้าง [0]ภาพ
หน้าที่ 1 2 3 4