Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 

กำลังออนไลน์ 3 คน
วันนี้
4 คน
เมื่อวานนี้
17 คน
เดือนนี้
393 คน
เดือนที่แล้ว
530 คน
ปีนี้
4,835 คน
ปีที่แล้ว
4,734 คน
  • Css
  • Css
  • Css
  Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’°РЎвЂ˜РІР‚єР°С‘Јаё°аёЃаёІаёЁаё­аёљаё•.บ้านชบ
ดูทั้งหมด...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
บันทึก : 23 เมษายน 2566 | อ่าน (83)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
บันทึก : 23 กันยายน 2565 | อ่าน (52)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
บันทึก : 28 กันยายน 2565 | อ่าน (82)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
บันทึก : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน (153)
  Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’°РЎвЂ˜РІР‚љР°в„–€аёІаё§аё›аёЈаё°аёЉаёІаёЄаё±аёЎаёћаё±аё™аё˜а№Њ
ดูทั้งหมด...

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2)
บันทึก : 08 กันยายน 2566 | อ่าน (46)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านชบ
บันทึก : 10 มีนาคม 2566 | อ่าน (56)
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
บันทึก : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน (104)
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
บันทึก : 09 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน (104)
ข้อมูลลานกีฬาในเขตตำบลบ้านชบ
บันทึก : 13 ธันวาคม 2565 | อ่าน (73)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’°РЎвЂ˜РІР‚єР°С‘Јаё°аёЃаёІаёЁ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ดูทั้งหมด...


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บันทึก : 02 กันยายน 2565 | อ่าน (219)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บันทึก : 31 สิงหาคม 2565 | อ่าน (140)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บันทึก : 23 สิงหาคม 2565 | อ่าน (164)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงดินลงหินคลุกซอยทิศตะวันตกบ้านไทยสมบูรณ์ - เชื่อมต่อบ้านเสรียง หมู่ที่ 2
บันทึก : 11 สิงหาคม 2565 | อ่าน (127)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอภิรัฐค้าไม้ หมู่ที่ ๗
บันทึก : 04 มีนาคม 2565 | อ่าน (198)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’°РЎвЂ˜РЎС™Р В°РЎвЂ˜РўС’аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЃаёІаёЁ จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหน้าปราสาทยายเหงา หมู่ 9
[ data_3392_ยายเหงา.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองกันจารย์ หมู่ 9
[ data_8010_ขุดลอก.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (1,047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองดาน หมู่ 9
[ data_2982_หนองดาน.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (921
ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพีรยากร - นานายเหลือง หมู่ 4
[ data_3687_ยกเลิก.pdf ]
บันทึก : 09 เมษายน 2563 | อ่าน (993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ม.1
[ data_3481_ประกาศโพลิ.pdf ]
บันทึก : 03 เมษายน 2563 | อ่าน (709
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’°РЎвЂ˜Р’ Р°С‘ІаёћаёЃаёґаё€аёЃаёЈаёЈаёЎаё­аёљаё•.บ้านชบ
ดูทั้งหมด...

аё–аёІаёЎ-аё•аё­аёљ (Q&A)
ตั้งคำถามใหม่ | ดูทั้งหมด
การรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล аё­а№€аёІаё™ [6] аё•аё­аёљ [1]
22 กุมภาพันธ์ 2565
มาฆวดี เสาเวียง
การฉีดวัคซีนเข็มที่2 аё­а№€аёІаё™ [9] аё•аё­аёљ [2]
09 พฤศจิกายน 2564
อาทิตย์ เทพา
ขอบคุณที่แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน аё­а№€аёІаё™ [3] аё•аё­аёљ [0]
16 ธันวาคม 2563
นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ไม่ติด аё­а№€аёІаё™ [9] аё•аё­аёљ [1]
15 ธันวาคม 2563
นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
ขอทราบโทรศัพท์ติดต่อภายใน เนื่องจากไม่มีผู้รับสาย аё­а№€аёІаё™ [6] аё•аё­аёљ [1]
23 กันยายน 2563
ถนัดกิจ
อินเตอร์เน็ต TOT аё­а№€аёІаё™ [3] аё•аё­аёљ [1]
08 กรกฏาคม 2563
อนิรุทธิ์ นิราศโศรก เจ้าหน้าที่ เซฟล็อค ทีโอที ครับ
หมู่บ้านชบ аё­а№€аёІаё™ [5] аё•аё­аёљ [1]
01 พฤษภาคม 2563
ศิรินยา น้อยใส
น้ำประปาหมู่บ้าน аё­а№€аёІаё™ [6] аё•аё­аёљ [1]
08 เมษายน 2563
บุปผา แก้วมี
Faied SQL Query